main menu anthropos? texts (abstracts) editorial review board author guidelines indexing archives   Polish version
  Editorial Review Board:
Reviewers, who give the opinions for particular texts to the periodical "Anthropos?":

Tomasz Bielak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Maria Korusiewicz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Yuri Kvashnin (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)
Ewa Łukaszyk (Universiteit Leiden)
Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Andrzej Sarnacki (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Mateusz Szubert (Uniwersytet Opolski)
Joanna Szymajda (Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie)

up


main menu anthropos? texts (abstracts) editorial review board author guidelines indexing archives   Polish version