główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
  INFORMACJE DLA AUTORÓW I PROCES RECENZOWANIA
Temat w 2018 r.:
W RUCHU

Dlaczego mielibyśmy ponownie podjąć ruch? W jaki sposób odnowione zostaje pojmowanie człowieka, wspólnoty i miejsca za sprawą bycia w przepływach, powrotach, ale i w trwaniu przy tym, co wciąż takie samo? Czy bycie w ruchu wciąż jeszcze może być kluczem do czytania współczesności? Serdecznie zapraszamy do nadsyłania autorskich tekstów do dnia 10 czerwca 2018 r. Prosimy o jednoczesne przesłanie w osobnym dokumencie krótkiego abstraktu w języku angielskim (streszczenie i tytuł artykułu) i notki o autorze (anthropo@us.edu.pl). Jednocześnie prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami formalnymi (patrz pdf).

***

Redakcja przyjmuje jedynie teksty oryginalne i zwraca Autorom uwagę, że przesłanie artykułu do czasopisma jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się Autorem, zachowuje się prawo autorskie do przesłanego tekstu i że tekst w niczym nie narusza praw osób trzecich. Autor wyraża równocześnie zgodę na umieszczanie artykułu w bazach i repozytoriach naukowych. Materiał ilustracyjny, o ile pojawia się w tekście, wymaga jednoczesnego przesłania pisemnego oświadczenia właściciela praw autorskich o wyrażeniu zgody na publikację ilustracji.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania wyboru w przypadku nadesłania znacznej liczby tekstów. Jednocześnie informujemy, że nadesłane teksty podlegają opiniowaniu przez niezależnych Recenzentów, a sam proces recenzowania odbywa się z zachowaniem zasad  double-blind review process i z poszanowaniem zasad niewystępowania konfliktu między Autorem a Recenzentem. Formularz recenzji jest dostępny dla Recenzentów w wersji Word i PDF. Lista Recenzentów jest publikowana corocznie na stronie czasopisma http://www.anthropos.us.edu.pl

Adres redakcji:
"Anthropos?"
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl

Strona oficjalna: http://www.anthropos.us.edu.pl
https://www.facebook.com/anthropos.czasopismo
https://twitter.com/anthroposUS

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version