główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
  Gremium recenzentów:
Recenzenci opiniujący teksty nadesłane:

Dmitri Bondarenko (Rossíiskaya akadémiya naúk, Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet)
Wojciech Browarny (Uniwersytet Wrocławski)
Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Anna Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Waldemar Kuligowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jana Raclavská (Ostravská Univerzita)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Dorota Wolska (Uniwersytet Wrocławski)
Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version